Gødningsforsøg med natur- og kunstgødning

Et gødningsforsøg med henholdsvis naturgødning og kunstgødning, som forløb over hele dahlia sæsonen, blev for nogle år siden foretaget af Formand Jørgen Møller. I tidligere numre af Dahlia-Nyt har både forsøget og resultatet været beskrevet. Her er alle artiklerne samlet, så det er muligt at følge forsøget fra start til slut.

Som tidligere skrevet og hørt fra flere, er der efterlyst nogle forsøg med gødning, og det første er nu søsat. Forsøget foretages i Helsinge-haven, og sker i bede på 3 x 14 kvadratmeter. Der er udplantet 36 dahlia i hvert bed, i alt 108 planter (stiklinger i 13 cm potter). De 36 planter er fordelt på 3 sorter, DDS-nr. 4: Rosa Preference, DDS-nr. 423: Arabian Night og DDS-nr. 263: Carolina Moon.

004 Rosa Preference  43 Rosa Preference 423 Arabian Night 43Arabian Night 263 Carolina Moon 43
Carolina Moon

 

12 3 1 kyllingegoedning 43
Kyllingegødning
12 3 2 NPK goedning 43NPK gødning 12 3 3 Afvejet goedning begge 43Afvejet gødning, begge typer

GØDNING

Bed 1: er gødet med naturgødning, som vist på billede er der brugt den højeste mængde, som er anbefalet på posen, ud fra den begrundelse, at dahlia skal have meget gødning.

Bed 2: er gødet med den gødning de fleste bruger nemlig NPK 14-3-15, som også går under betegnelsen: Plænegræsgødning.

Bed 3: er gødet med det samme som bed 2, NPK 14-3-15.

DOSERING

Bed 1  
Bed 2
Bed 3 
2,8 kg. =
0,7 kg. =
2,1 kg. =
200 g. pr. m²
50 g. pr. m²
150 g. pr. m²

 

12 3 4 Goedning spredt ud 43
Gødningen er spredt ud
12 3 5 Stiklinger 43Stiklinger 12 3 6 Inden udplant 43Inden udplantning

Stiklingerne blev skåret ca. 20 marts, de blev pottet om ca. 20. april og plantet ud i potterne ca. 1. juni.

 

12 3 7 Bede 1 juni 2012 43Bedene ca. 1. juni 2012 12 3 8 Bede 5 juli 2012 43Bedene 5. juli 2012

EVALUERING (efter ca. 3 uger)

Her kommer et punkt, hvor jeg ikke deler flertallets mening med hensyn til anvendelsen af gødning. Jeg har dyrket landbrug i 30 år, og her udbringer man / strør man gødningen lige før såning.

Nu har jeg også dyrket georginer i 12 år, og jeg har altid strøet al gødningen ud lige før plantning, og fræset den ned, så den bliver godt fordelt i jorden, Så kan det stille og roligt omdannes til noget som planterne så kan optage.

Jeg kender godt vores anbefalinger, der siger, at man kan gøde 2 til 3 gange i løbet af sommeren dog senest 1. august. Jeg påstår ikke, at NPK skulle være langtidsvirkende, men jeg plejer ikke at mangle krudt sidst på sæsonen. Men det var jo noget man kunne lave forsøg med til næste sæson.

Allerede nu er der noget, der tyder på at stiklingerne reagerer hurtigere på natur-gødning (kyllingegødningen) end på NPK gødningen. I bedene med naturgødningen har bladene ændret farve, de er blevet mørkere end i de andre bede, så det bliver spændende at følge.

Ja så er sommeren gået, frosten er kommet i nogle af mine bede, og vi skal nu se tilbage på et gødningsforsøg, som har givet os svar på nogle af de spørgsmål, som vi havde, men som også har givet nye ting at undersøge.

 

12 4 1 Bed1 43
Bed 1
I forlængelse af analysen i Dahlia-Nyt nr. 3 hvor jeg beskrev at planterne i bed nr. 1 (med naturgødning) fik meget hurtig god bladfarve, så indså jeg hurtig, at jeg måtte tilføre dobbelt mængde gødning, det vil sige + 200 g. pr. m² og alligevel kom planterne mere og mere bagud i størrelse.
12 4 1 Bed2 43
Bed 2
I bed 2 hvor planterne fik en moderat mængde gødning = 50 g. pr. m², kom de stille og roligt op, og endte med en passende størrelse og blad-masse.

I det hele taget udviklede planterne sig lige efter bogen og satte en masse knopper.

12 4 1 Bed3 43
Bed 3
Bed 3, det var så det bed, der blev gødet ekstremt meget (efter nærmer eftertanke) vil nogle med rette sige lidt svineri, jeg er enig, men det var nødvendig for at kunne konstatere effekten af overgødskning.

Hvis der kun have været brugt 20 g. pr. m² ville differencen mellem de 20 g. pr. m² og de 50 g. pr. m² være for lille, og jeg ville ikke kunne konstatere, det jeg nu gør i løbet af vinteren, for forsøget fortsætter nemlig.

Spørgsmålet er, hvordan overvintre knoldene så fra de 3 bede, det er lige så interessant. Vi har jo lært, at planterne skal bruge al gødningen op, og derfor må man ikke gøde efter d. 1. august. Hvis man gøder efter 1. august, eller hvis du giver dem for meget gødning, så når de ikke at modnet af, inden de skal graves op.

Jeg har her i sommer rundt om i landet interesseret mig meget for, hvor godt folk kan overvinter knoldene sammenlignet med hvordan de gøder. Som udgangspunkt tror jeg, at der er en stor sammenhæng mellem overvintring og mængden af gødning. Det vil jeg nu kunne bevise til foråret, med knoldene fra mit gødningsforsøg.

I alle 3 bede var der de samme 3 sorter, plantet i 2 rækker i hver bed, det vil sige 6 stiklinger i hver række i alt 36 stiklinger pr. bed. Jeg vil nu gøre følgende, den ene række af hver sort bliver opgravet straks efter at de får frost (i skrivende stund står de endnu), den anden række vil få lov til at stå til langt hen i december. Tanken er, om knoldene derved kan modne færdig, det gør man med kartofler, for at de kan modne af, og derved holde sig.

Jeg håber, at du sidder ned for nu kommer det spændende, sommerens høst, og det har også overrasket mig:

I bed 1 er der skåret 925 blomster, i gennemsnit 25 blomster pr. stikling.
I bed 2 er der skåret 1736 blomster, i gennemsnit 48 blomster pr. stikling.
I bed 3 er der skåret 2379 blomster i gennemsnit 66 blomster pr. stikling.

Og husk der stod kun 36 stiklinger i 13 cm. potter i hvert bed, dog er de 2 af sorterne valgt fordi de er blomsterrige.

12 4 1 Alle Bede 43 Alle bede 12 4 4 Afskaaret 43 Så er der skåret

 

Gødningsforsøg / overvintring

Som nævnt i min gødningsartikel i Dahlia-Nyts novembernummer, ville jeg fortsætte forsøget med at grave knoldene op i to omgange. Første halvdel af knoldene blev gravet op straks efter første frost og anden halvdel blev stående til hen i december. Resultatet er, for mig, meget overraskende.

Knoldene blev gravet op, tørret og lagt på lager, og til min store forbavselse, var det bed 3, som havde de største knolde og bed. 1 der havde de mindste. Dette kunne tyde på, at plantens blomstermængde ikke tærer på knoldenes udvikling.

Det er slet ikke gået som jeg troede, for det første er overvintring gået helt fantastik for alle 3 forsøgsbede. Ca. 98 % af knoldene har overlevet. De blev opbevaret i potterne med halvdelen af jorden, hvilket jeg plejer at have godt held med.
Der var ingen tegn på forskelligheder da knoldene blev lagt til forspiring 1. april. Jeg lod nogle få knolde blive i opbevaringsrummet til hen omkring 1. juni, for at se om de kunne holde sig, hvilket de kunne.

Jeg vil i løbet af sommeren lave nogle små forsøg med gamle knolde, for at få bekræftet, at gødningsmængden ikke har indflydelse på evnen til at overvintre.

Min teori om at kraftig blomstring og dermed kraftig beskæring, ville give små knolde, holdt altså ikke. Det ser ud til at det er gødningstype og -mængde, der har den afgørende betydning for både blomstring og knolde. Bed 1 der fik naturgødning gav færrest blomster og de mindste knolde, medens bed 3, der blev overgødet, fik de flest blomster og de største knolde.

Min sidste teori, om at meget gødning giver mange blomster, holdt således.

Tekst og foto af Jørgen Møller

 

Andre artikler i samme kategori « Dahliadyrkning i spande