Om Dansk Dahlia Selskab

Dansk Dahlia Selskab blev stiftet den 15. november 1951. Selskabet har til formål at udbrede interesse for, og kendskab til dahliaer i Danmark. I Danmark er dahlia bedre kendt som georgine.

Dahliadyrkeren vil gennem Dansk Dahliaselskab få mulighed for at supplere sin samling med nye sorter, idet der hvert år holdes 'knoldebytte' på Rødovregård ved København. Som medlem af selskabet kan man følge ekskursioner og prøvedyrkninger og man kan deltage i de årlige sammenkomster i selskabet, til fagligt og fornøjeligt samvær. Ligeledes kan medlemmer, såvel amatører som professionelle, deltage i de årlige udstillinger og konkurrencer.

Enkelte medlemmer arrangerer i sæsonen 'åben have' for de øvrige medlemmer samt andre interesserede.

Dansk Dahliaselskab udgiver medlemsbladet Dahlia-Nyt, der udkommer 4 gange om året, og gratis tilsendes medlemmer. Bladet indeholder artikler om dahlianyheder, information om aktiviteter og udstillinger, samt informationer fra ind- og udland. Medlemskontingent for året er 150.- kr. Bestyrelsen modtager meget gerne indmeldelse.