Dahliadyrkning i spande

Ejner Loch har 40 års erfaring med dahliadyrkning, herudover er han haverådgiver og sælger af alt til haven. Samtidig er han også en livlig debattør på Dansk Dahlia Selskabs Facebook side hvorfra efterfølgende råd er fundet.

Her følger Ejners vejledning til dyrkning i murerspande, fra start til sæsonafslutning.

Spand m huller EL 170717 01 Spande EL 170717 02

Jeg borer 4stk. 10 mm huller i bunden af hver spand
Laver en blanding af ca. 75 % sand / grus og ca. 25 % spagnum.

ModerKnold EL 170414 01     Jeg deler knoldene så meget som muligt, og lægger
    3 stk. (mindre) knolde i hver spand.

 

Spandene sættes på friland i begyndelsen af april og spandene dækkes i starten med boblefolie, mens der er kolde nætter og perioder.

Parat EL 170308 01 Parat bobelplast EL 170308 02

Herefter - vande, gøde, vente.. binde op, vande og gøde, vente.. OG SÅ!  Jahuuuh!

Hvad gøder du dahlia med og hvor tit?
Kan de bare få lidt NPK når også roserne får?

Dahliaerne kan gødes med handelsgødning (havegødning NPK) eller man kan købe naturgødning i pille form. Dahlia er sultne, så der skal energi til.
De gødes når de er kommet godt op og én gang om måneden frem til ca. 1. august, hvorefter energi tilførslen slutter.

Et lille spørgsmål: Hvor mange liter er spandene på?

På billedet er det 12 liters spande, men jeg har også et parti med 20 liters spande - forskel!? Jo!
Man skal vande noget oftere i de små spande gennem sommeren, men de er betydelig lettere at bære ind om efteråret, når jeg sætter alle spande med knolde ind i vinteropbevaringen, med indhold - jord og knolde.

Hvorfor!

Fordi de knolde jeg dyrker i spande er sorter som genmæssigt har små knolde, som jeg med erfaringen har fundet ud af klarer sig rigtig godt, og dermed overvintrer bedre ved at være 'pakket' ind i spanden med jord / sand.
Jeg her også nogle moderplanteknolde, som jeg passer godt på ved at dyrke i spande.
Ja! det har måske taget overhånd med 250 spande, men vi hygger os!

Spande klar EL 170414 02 Spande klar EL 170414 03

Marts

Om ca. én måned 'marcherer' mine pottedyrkede og ompottede dahlia ud på friland, men medbringer 'overfrakke' mod de kolde aprils nætter. Jeg forspirer ikke, men sætter ud på jorden og planter også ud i jorden i begyndelsen af april hvert år, lige nu ligger det hele på det kolde lager og afventer, med længsel.

Opbevaring Lager EL 01 Opbevaringsspande EL 161120 01

I Maj kan det være nødvendigt med beskyttelse mod nattekulde.
1. maj i solnedgang over terrassen, med 160 spande med dahlia stadigt tildækkede mod nattekulde. Men snart slippes de ud.

Overdækkede spande EL 170501 01 Spande EL 170717 03

Dyrkning af dahlia i spande, som alle bliver holdt på plads i vind og vejr med net udspændt 60-70cm. over jorden. Det holder ganske enkelt!

Spande EL 170717 04 dahlia i spande holdt med net EL 160112
72 spande i blomst EL 170818 Terrasse 03 EL spand 160905

Her er indholdet af 72 spande med dahlia. Plankeværket er 180cm høj. 

September begynder tørring. - 'Tyfon' over Djursland!

Spande liggende EL 171008 01

Nej! - vi har bare lagt alle spandene med dahlia ned allerede nu, fordi de nu har fået rigeligt med vand i denne sæson, og planterne er blevet vanddrukne og trætte at skue. Derfor ligger de ned for at hindre mere nedbør i at trænge ned i pottejorden.
I stedet skulle det gerne blive til en del mere udtørring af jorden, så knoldene ligger godt og tørt i pottejorden inden de for alvor skal ind i vinterhi.
JA! Vi lader knoldene blive i spandene vinteren over, inden vi, i april, næste år tømmer dem, deler, og genplanter knolde i spandene på ny.
That's our way to do it.

Oktober tørring

Nu har spandene med dahliaknolde ligget ned siden den 20. september, og undgået adskillelige regnbyger. Nu begynder det efterhånden at kunne ses, at det eksperiment med at lægge spandene på siden sidst på sæsonen, når blomsterne alligevel er ved at være trætte, og derved få pottejorden i en mere tør tilstand, inden de alle skal bæres ind i et frostsikkert rum for at overvintre, er ved at lykkedes.

Liggende spande friland EL 171126 01

Knoldene befinder sig i pottejorden gennem vinterperioden, men hvis jorden er blevet gennemsjasket våd, som denne sommerperiode har bidraget til, må der tages forbehold, for at de ikke skal rådne, og så længe der ikke er udsigt til -5 graders nattefrost, kan de fint ligge og tørre ude på terrassen.
Så kan vi koncentrere os om at få de 1300 knolde, som lige nu befinder sig på frilands jord i haven, gravet op.

November

Sæsonafslutningen er nu afrundet med at potte de 12 splinternye dahliaknolde, som kom fra Østrigs Peter Haslhoffer's sortiment af Hapet typer, man skulle jo ikke!
Men, alligevel. Der var 'lidt' plads på lageret, og 12 spande fra eller til!
Nu skal der kun holdes lidt øje med om alle 'ligger' godt.