Egen tiltrækning af nye Dahlia

Navnet Dahlia variabilis (havedahlia) er en plante med stor mulighed for variation. 

Egne tiltrækninger, dette spændende arbejde startede jeg med for mange år siden. Jeg ville prøve at lave mine egne sorter. Årerne der er gået, har givet mig en masse erfaring på dette område, og mange nye virkelig gode sorter har jeg tiltrukket. Noget af det vil jeg fortælle om her i håb om at flere vil prøve, så vi på den måde får endnu flere nye sorter frem, der er tiltrukket i Danmark. Andre før mig har også været heldige (der skal nemlig også være held til) at lave nogle gode sorter. Men både dygtighed og tålmodighed skal der til, for at det kan lykkes.

Bestøvningen klarer naturen selv uden vi blander os, med f.eks. enkeltblomstrende dahlia med 6-8 kronblade og masser af støvdragere og støvfang. Insekterne klarer bestøvningen, der dannes nemt frø som dog sjældent modnes på planten direkte, for under vore himmelstrøg spiller de tit så våde somre ind og får disse frø til at rådne på planten. Men vil man selv prøve med bestøvning skal dette ske tidligt, helst i begyndelsen af august måned.

Spørgsmålet er så hvad man vil prøve at lave, måske en ny facon eller en ny farvekombination, eller hvad man nu kan tænke sig. Mange har prøvet, men der findes som bekendt mere end 40.000 forskellige sorter der allerede er registreret med salg for øje. Stadig flere dukker op, men muligheden for stadig nye sorter er tilstede, da dahlia har den stærke variationsmulighed grundet kromosomforholdet.

De fleste vilde dahlia har 16 kromosomer i cellerne, enkelte har 32. Dahlia variabilis (havedahlia) er polyploid der vil sige, den besidder de samme kromosomer gentaget ikke mindre end 4 gange, hvor arterne har to hver. Havedahlia er dobbelt autotetraploid med 64 kromosomer der bærer arveanlæggene. At samme arveanlæg kan indgå i forskellige ”doser” gør variationsmulighederne så store. der skal et milliontalligt afkom til for at få udspaltet disse arveanlæg.

Betragter vi farven der er den lettest kontrollable egenskab af de to grupper: De lyse blege farver og de mørke stærke farver. Da arveegenskaberne kan indgå flere gange i havedahlia kan farveegenskaberne være repræsenteret i 5 styrkegrader. Det giver 625 farvemuligheder. Dertil kommer blomsterformen samt blomstens størrelse. alt i alt giver det uanede muligheder.

Det er aldrig lykkedes at fremstille en blå dahlia. Det nærmeste er en blålig- magenta, en blålig-purpur. Jeg fik for 10 år siden en dahlia fra Fred Oscroft i England med navnet ”Janet Goddard”. Den er blålig-terracotta og det var en spændende nyhed.

De mest dominerende farver på dahlia- afkommet er: Ca. 40% røde 20% orange 10%hvide og 5% lilla. To hvide blomster kan godt give afkom der ligner disse %-tal.

Fremgangsmåden ved bestøvning er som følger:
Det vigtigste er at finde en egnet ”moderplante”, der skal være robust og kraftig med sundt løv og helst med lange kraftige stilke, der bærer blomsten i en god vinkel fx 45 grader. Afkommet slægter nemlig moderplanten på hvad statur angår. Endvidere skal man sikre sig at blomsterne på denne plante både har støvdragere/støvfang (som regel er det kun ganske få i nutidens meget fyldte blomster). Mange blomster har ikke normale organer, de er golde og uegnede.

Mange har avlet på de åkandeblomstrende typer der som regel altid har meget kraftige stilke. Indenfor denne type dahlia er de fleste muligheder kendt i dag hvad farven angår. Men det er absolut gode sorter at starte en frøformering på. Nybegyndere kan med fordel begynde med ”Glory of Heemstede”, ”Patty”, og ”Gerry Hoek”.
En egnet ”faderblomst” skal nu findes og den står som regel ikke plantet nær ´moderblomsten´, så blomsten skal derfor skæres af og opbevares indenfor i en beholder med vand, så den kan holde sig de ca. 8 dage en vellykket bestøvning varer.

Man stater med dagligt at fjerne de yderste kronblade på blomster for til sidst at have støvdragere/støvfang helt frie. Man skal endelig sikre sig at der ikke er rester tilbage af kronbladene. Bedst er det at vente til blomsten er begyndt at visne for så ´slipper´ kronbladene nemmere. Eventuelle bladrester danner nemt forrådnelse der vil ødelægge en ellers vellykket bestøvning.

Når der tydeligt ses blomsterstøv på begge ”blomster”, nulres de to ”blomsterhoveder” meget varsomt sammen. dette skal gentages dagligt så længe der er blomsterstøv.
Vil man sikre sig at naturens insekter ikke blander sig i bestøvningen, må en plastpose eller et fint net afskærme ´blomsten´ i bestøvningsperioden, hvorefter pose eller net fjernes. Efter bestøvningen skal ´blomsten´ have fred, man skal blot sikre sig at der ikke står vand mellem blomsterskellene, og efter regn skal man varsomt presse vandet fra. Disse blomsterskel kan nemlig i starten inden frøet bliver udviklet optage ret meget vand der kan ødelægge de små nyskabte frø.

Efter ca. 3 uger kan man forsigtig åbne blomsterskellene og se om der i centrum er dannet små hvide frø. Hvis bestøvningen er lykkedes, må man mærke ”moderplanten” med ”faderblomstens” navn, så afkommet kan kontrolleres, for ikke alle dahlia er gode at avle på.

Jeg vil lige tilføje, at jeg med årerne har anvendt mere end én blomst som ”faderblomst” til en enkelt ”moderblomst”. Det kan man med fordel gøre når man kender de enkelte blomsters arveanlæg. Med ”faderblomsten” er det farven og faconen der er dominerende.

Tiltraek 106 Henning

Henning

 

Tiltraek 804 Bronze Arlequin

Bronze Arlequin 

 

Tiltraek 813 Erik H

Erik H 

 

Tiltraek 2356 Rod T

Rod T 

 

Tiltraek 1895 Zack

Zack

 

Tiltraek 2533 Lars

Lars

 

Tiltraek 1019 Charlie

Charlie - Årets dahlia ved udsillingen i Rødovre centrum i 2006

Nu skal frøkapslen blive på planten til ca. ultimo september. En god modning af frøene tager nogen tid. Husk fortsat at presse vandet forsigtigt ud af frøkapslen efter regn. Efterhånden som tiden går lukker frøkapslen sig helt sammen, bliver fast og optager ikke vand mere. Omkring 1. oktober indsamles frøkapslerne, de tages indendørs til eftermodning (helst i et varmt rum). Frøkapslerne tørrer ind og åbner sig i løvet af ca. 14 dage. De nu modne sorte frø kan gemmes til såning det følgende forår. Spireevnen daler hos frø der er mere end 3 år og giver næppe planter. Frøene skal opbevares tørt og køligt

Øjvind Gregersdal