I 1951 begyndte en gruppe af interesserede dahlia dyrkere, både private og erhvervsfolk, at drøfte stiftelsen af et dahlia-selskab. Allerede i 1936 var et sådant selskab dannet i Sverige, og dettes bestyrelse deltog ivrigt i forberedelserne til dannelse at det danske søsterselskab.

Den 15. november 1951 afholdes den stiftende generalforsamling i the-salonen i Det Kongelige Danske Haveselskab. Det nystiftede Dansk Dahlia Selskab havde på det tidspunkt adresse på Jagtvejen i København.

Bestyrelsen blev tegnet af 7 personer:

Formand: Handelsgartner Thorvald Petersen

Kasserer: Disponent H. Henriksen

Sekretær: Konsulent Asger Klougart

Næstformand: Professor H. Paludan

Samt: Handelsgartner Chr. Rasmussen

Lærer H. Lyster

Overgartner: H.P. Salomonsen.

Lovene i selskabet bestod af 10 paragraffer - nogle af disse er belyst her:

Formålet med selskabet var at udbrede interessen for dahlia-dyrkning og kendskabet til dahlia selskabet i Danmark. Man kunne blive optaget som medlem, hvis man var enten gartner, amatør, eller blot interesseret i dahlia. Medlemsbidraget var dengang kr. 5,00 årligt - man kunne dog også tegne et livsvarigt medlemskab til kr. 100,00. Bestyrelsen kunne også udnævne æresmedlemmer, hvis vedkommende havde bidraget ved at fremme selskabets formål. Ligeledes kunne medlemmer, der modarbejdet selskabet, ekskluderes.

Der blev afholdt en årlig generalforsamling i marts. Bestyrelsen blev valgt for to år ad gangen, og denne var således også ansvarlig for foreningens midler. Ved passende lejligheder afholdtes der udstillinger. Endvidere blev der fremskaffet dahlia-nyheder til landet, og der blev efterfølgende foretaget en vurdering af de enkelte blomsters kvalitet.

Thorvald Petersen blev som nævnt selskabets første formand, og var en glimrende leder gennem mange år. Thorvald Petersen startede sin gartnerforretning på Jagtvej i København 1. marts 1912, og fejrede sit 50 års jubilæum i 1962. Thorvald Petersen tog i 1940 initiativet til oprettelse af prydplanteudvalget: F.B.P. , og dette gennemførte, i samarbejde med Statens Væksthusforsøg, prøvedyrkning af dahlia indtil 1965.

Thorvald Petersen var formand for selskabet indtil 1966 og var desuden lige til sin død i 1971, en af de dygtige udstillere, dahliadyrker samt tiltrækker af mange flotte dahlia-sorter, - for eksempel kan nævnes: "Grevinde Carl Moltke" og mange andre af denne "ball "-type. Sorter som "Kronprinsesse Ingrid", "Mor Trein", "Hollandsminde" (navnet på Th. Petersens gård), "Bronze Hollandsminde" og de små enkeltblomstrende "Top Mix" var også Th.Petersens værk.

Thorvald Petersens søn Claes Petersen, som fortsatte dahlia-traditionen efter sin far, var kasserer i Dahlia selskabet indtil 2002 og er – i skrivende stund – stadig et skattet medlem af selskabet.

I 1974 blev der etableret en dahlia-have i Aldershvileparken i Bagsværd. Det var Gladsaxe kommunes parkvæsen, med overgartner Aage Nielsen som leder, der skulle sørge for, at de af Dansk Dahlia Selskab indsamlede dahlia-sorter, kom til bedømmelse og blev opformeret. Der var syv store bede med græsgange imellem, hvor der var udplantet seks dahlia af hver sort. Sortsantallet var 159 forskellige dahlia udvalgt blandt de forskellige blomstertyper. Dahliaerne blev af kyndige personer bedømt efter et point-system. De dårligste sorter blev ikke plantet året efter, men i stedet erstattet af andre nyheder, der så igen skulle konkurrere med det eksisterende sortiment - på den måde fik selskabet en samling af meget høj kvalitet.

Det var noget af et tilløbsstykke, når dahliaerne blomstrede og mange besøgte det dejlige område ved Bagsværd Sø. Dahliaerne var udplantet tæt ved Aldershvile slotsruin. Empire "slottet" blev opført af den franske arkitekt Guione i 1783-84. "Grevinden af Bagsværd" - Angelica Sponneck - boede på "slottet" i starten af 19 tallet som den tolvte ejer. Det var storhedstiden - efter en brand er der nu kun ruinen tilbage.

Bestyrelsen for Dansk Dahlia Selskab har gennem tiderne sat sit præg på foreningens virke. I starten var medlemstallet ret beskedent, men antallet af medlemmer øgedes efterhånden. Meddelelser om aktiviteter blev fremsendt til medlemmerne i brevform, indkaldelse til generalforsamling o.s.v.

Først i 60'erne blev "Dahlia bladet" en realitet. I det kunne man læse om de forskellige aktiviteter selskabet efterhånden afholdt - f.eks.: udstillinger, havevandringer og udflugter til blandt andet Det Kongelige Haveselskabs have, hvor der var udplantet mange forskellige dahlia-sorter.

Medstifter af Dansk Dahlia Selskab Thorvald Petersen var, sammen med overgartner H.P. Samuelsen, gennem årerne med til at skabe mange fine dahlia-udstillinger. Der var mange stabile udstillere bland medlemmerne - en enkelt skal nævnes: Eva Bindslev, der var medlem af foreningen fra dennes start. Eva Bindslev deltog i samtlige udstillinger - også i Sverige - lige til sin død, højt op i alderen.

Efter 1966 begyndte vanskelighederne for selskabet - medlemstallet dalede, udstillingerne trak ikke det store publikum mere, og danske dahlia dyrkere blev nærmest "kvalt" af de nu dominerende hollandske gartnere. I 1971 måtte man bryde traditionerne med udstillinger i det Kongelige Danske Haveselskab. Den årlige udstilling blev fra 1971 henlagt til "Rødovre Centrum". "Rødovre Centrum" blev opført på gammel gartnerjord tilhørende gartner A. Knudsen, som var medlem af Dahlia-selskabet og han indbød til afholdelse af udstillingen i "Rødovre Centrum". Det blev en fast tradition i næsten 35 år. I begyndelsen var det gartnere og frø-firmaer, der var de ledende i selskabets udstillinger. Men efterhånden kom der flere og flere amatører til og de udgjorde efterhånden 75 % af udstillerne. Det blev således de private haveejere, der nærmest tegnede hele udstillingen.

Et par amatører tiltrak selv nye dahlia-sorter ved frø-formering. Kørerlærer P. Nørreris skal nævnes - han tiltrak bl.a. dahlia-sorterne: "Frederiksberg" og "Grevinden af Bagsværd".

Dahlia-bladet havde en kort levetid, medlemsorienteringen blev igen i brevform i 70'erne og starten af 80'erne. Først i 1988 udkom medlemsbladet nogenlunde regelmæssigt - nemlig fire gange om året. Opgangs- og nedgangstider har gennem årene afspejlet medlemstallet. Antallet af medlemmer var f.eks. i 1982 151.

Rødovre har gennem de seneste mange år været samlingssted for dahlia-selskabet. Møder m.m. afholdes på "Rødovregård", som er den sidste store gård, der er tilbage af den gamle landsby. Gården har tilhørt den samme slægt i næsten 200 år og blev drevet indtil 1961. Det var medlem af selskabet Esther Jørgensen og hendes mand Knud, der sørgede for at få knyttet selskabet solidt til Rødovregårds hyggelige lokaler. Tidligere afholdtes møder m.m. i lokaler på "Solbjerg Have" Frederiksberg.

Det positive regnskab i dahlia-selskabet er vokset stødt gennem årerne. I 1968 var beholdningen: ca. kr. 4..000,-, i 1980 omkring kr. 40.000,- og i 1999 var beholdningen: ca. kr. 148.000,- - en pæn stigning – selv når der tages højde for inflationen!

Medlemsbladet "Dahlia Nyt" har gennem tiden skiftet udseende fra først ganske få sider i sort/hvid til den nuværende udgave – i farver fra 1997. Kontingentet har også ændret sig gennem årerne. F.eks. kan nævnes: i 1983 var kontingentet kr. 30,00 årligt og kr. 15,00 for medlemmer vest for Storebælt.

9. december 2010.

Øjvind Gregersdal

Tilbage til Om DDS

 

Formand                                     Næstformand                                Kasserer                                     Redaktør                                 

Pernille Højsgaard
Bakkevænget 10
2820 Gentofte
tlf.: 20 97 71 76
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Randi Voss
Holmstrupvej 2
4450 Jyderup
tlf.:61 28 80 14
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dorrit Hansen
Krænkerupvej 12
4200 Slagelse
tlf.: 24 22 39 80
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Lone Eskildsen Panton        
Smedekærvej 5
2770 Kastrup
tlf.: 40 85 15 95
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

             
Sekretær   Suppleant   Suppleant   Suppleant

Helene Jensen
Skolebakken 2.1 nr. 31
2640 Hedehusene
tlf.: 30 23 09 59
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Jan Nielsen
Hellesøevej 21
2740 Skovlunde
tlf.: 27 28 98 99
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Jannie Jensen
Holbækvej 50
4200 Slagelse
22 28 68 96
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Webmaster            

Lars Panton
Ikke bestyrelsesmedlem
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

           
             
Tilbage til Om DDS

Dansk Dahlia Selskab blev stiftet den 15. november 1951. Selskabet har til formål at udbrede interesse for, og kendskab til dahliaer i Danmark. I Danmark er dahlia bedre kendt som georgine.

Dahliadyrkeren vil gennem Dansk Dahliaselskab få mulighed for at supplere sin samling med nye sorter, idet der hvert år holdes 'knoldebytte' på Rødovregård ved København. Som medlem af selskabet kan man følge ekskursioner og prøvedyrkninger og man kan deltage i de årlige sammenkomster i selskabet, til fagligt og fornøjeligt samvær. Ligeledes kan medlemmer, såvel amatører som professionelle, deltage i de årlige udstillinger og konkurrencer.

Enkelte medlemmer arrangerer i sæsonen 'åben have' for de øvrige medlemmer samt andre interesserede.

Dansk Dahliaselskab udgiver medlemsbladet Dahlia-Nyt, der udkommer 4 gange om året, og gratis tilsendes medlemmer. Bladet indeholder artikler om dahlianyheder, information om aktiviteter og udstillinger, samt informationer fra ind- og udland. Medlemskontingent for året er 200.- kr. Bestyrelsen modtager meget gerne indmeldelse.

 

Tilbage til Om DDS

Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Dahlia Selskab. Du vil møde andre med interesse og viden om dahlia. Du kan bl.a.

  • bestille udvalgte stiklinger hvert år i december
  • få et blad med nyheder fire gange om året
  • deltage i diverse arrangementer

Indmeldelse sker ved at udfylde dine data i formularren til venstre.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
I slutningen af året er det muligt fra september at blive indmeld for kr. 50 plus næst års kontingent. I alt kr. 250. 

Det er en fordel at melde sig ind nu, da det så er muligt, at nå at bestille stiklinger gennem Dansk Dahlia Selskab.
Der åbnes for bestillinger af stiklinger i Blomstergalleriet sidst i november frem til starten af december.

Ved indmeldelse giver du samtykke til, at vi offentliggør dit medlemskab i DahliaNyt med navn og by og offentliggør din mailadresse ved modtagelse af fællesmail i forbindelse med aktiviteter.
Vi passer på dine oplysninger i henhold til vores persondata politik.

Bemærk!
Efter at du har betalt for medlemsskab kan der gå en uges tid fra vi poster materiale til dig, til det når din adresse.

Indmeldelser bliver sendt til formanden:

Pernille Højsgaard
Bakkevænget 10
2820 Gentofte
tlf.: 20 97 71 76
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Tilbage til Om DDS
Tilbage til Kaktus

Link til Bestillings CDere findes på Download siden

Dahlia forhandlere forskellige steder i verdenen

DANMARK
001 Denmark flag
blomstergaardenvedviborg.dk   Viborg
blomsterliv.dk   Kolding
blomsterverden.dk   Svaneke
paradishaven-lolland.dk   Utterslev, Horslunde
   
SVERIGE
002 Sweden flag
svenskdahlia.se
   
HOLLAND
006 Netherlands flag
eurobulb.nl
geerlings-dahlia.nl
nederlandsedahliavereniging.nl
   
TYSKLAND
005 Germany flag
dahlie.net
dahlienzentrum.de
ddfgg.de
koestritzerdahlien.de
   
ENGLAND
004 United Kingdom flag
dahlia-nds.co.uk
dahliaworld.co.uk
eurodahlia.com
hallsofheddon.co.uk
national-dahlia-collection.co.uk
   
FRANKRIG
008 France flag
dahlia.france.free.fr
   
USA
007 United States flag
dahlias.com
dahlia.org
 
ØSTRIG
003 Austria flag
dahlienwirth.at
peters-dahlien.at
   
LETLAND
009 Letland flag
tubera.lv/en
dalijas.lv
   
Tilbage til Om DDS

 DDS nr. 002

Tilbage til Semikaktus
Tilbage til Dekorativ
Tilbage til Dekorativ
Side 1 ud af 72

Galleriet indeholder alene de dahlia der har været solgt af foreningen. Finder du fejl skriv til webmaster@danskdahlia.dk