Formering

Hvis man ikke går målrettet efter at krydse to bestemte sorter, er der intet nemmere end at vælge nogle frøstande ud allerede i august, og lade dem sidde til oktober. Det er så med til at styre reflekserne, når man går og nipper visne blomster. Sæt evt. et mærke ved…
Hvad er nu ”Ko-potter” for noget? – ja det kan man få svar på via ”nettet”: www.cowpots.com. Og hvorfor er der gået så lang tid, før dette geniale produkt blev en realitet? Brødrene Ben og Matthew Freund fra Connecticut, USA, har en farm med 225 holstenske kreaturer, som hver kvitterer…
Formering af dahlia ved at tage stiklinger, kan være et svært emne at beskrive, men vi vil hermed forsøge at forklare fremgangsmåden. Ultimo februar begynder forberedelserne. Der skal bruges flamingokasser (der dækkes af en plasticpose) og spagnum, gerne den berigede type med gødning og mikronæringsstoffer. Desuden er det en fordel…